Bricmate Piedestal PB-2 60-90 mm

98kr

60-90 mm

Bricmate Piedestal används vid installation av Bricmate Utomhusklinker, se Z serien. Piedestalen finns i olika höjder och är justerbara. De är tillverkare av miljövänlig plast och går att återvinna.

Fördelar med Bricmate Piedestaler

• Kan exempelvis läggas på befintlig marksten.
• Optimal vid läggning på ex takterrass där dränering under plattorna krävs.
• Möjlighet för ledning av kablage eller VA under plattor.
• Enkelt att installera.
• Enkelt att byta ut platta vid behov.

Information

• Piedestaler finns även i andra höjder, kontakta oss för mer information.
• Till piedestalen finns även en sk lutningskorrigerare. Denna placeras under piedestalen och klarar att kompensera för 1-5% lutning. Artikel U-PH-5. Bredd: 205 mm Höjd: 14mm. Om mer än 5 % lutning gäller så kan två lutningskorrigerare användas genom att sätta ihop dem med en skarv (BC-1). Verktyget Level används för att mätalutningen i %.
• Ett tillval kan även vara U WALL vilket är en distans som kan beställas till. Den lämnar då ett utrymme på 5mm
mellan vägg och piedestal. Se sida 3.
• Ett annat tillval kan vara PB END som är en hållare för att montera en ändbit på piedestalen. Se sida 4.
• Bricmate piedestaler kan även monteras tillsammans med en aluminiumskena. Skenan finns i tjocklek 18 eller 38mm (ju tjockare desto stadigare). Skenan kan förbättra stabiliteten på konstruktionen om underlaget är undermåligt. Varje skena är 240cm. På skena med tjocklek 38mm behöver man cc 80cm på piedestalerna, respektive 60cc på skena med tjocklek 18mm. Vid montering av skena levereras piedestalen med fäste för skenan istället för fogkryss och gummimatta. Fogkryss och gummilist medföljer istället aluminiumskenan.

Installation

• Piedestaler bör ej installeras direkt på trädäck, sand eller gräs då risk för rörelse i underlaget finns.
• Vid höjning av piedestalen så finns ett stopp när maximal höjd nivå är nådd, detta gör att ingen risk för att man
höjer piedestalen för mycket och når instabilitet är möjlig.
• Till piedestalen medföljer en gummimatta som skall läggas mellan piedestal och utomhusklinker. Denna häver
effekten av resonans som kan uppstå vid läggning av utomhusklinker på piedestaler.
• Piedestalen är tillverkad av miljövänliga material och går att återvinna.
• Klarar temperaturer från -30 grader till +90 grader.

PRODUKTBLAD

BYGGVARUDEKLARATION

Välj produkt

Z Quartzit Black, Z Quartzit Grey, Z Quartzit Pearl