Vattenrening för ett kristallklart poolvatten
Teknikrummet är poolens hjärta. Poolens reningsverk består av cirkulationspump och sandfilter med filtermedium. Reningsverket är helt avgörande för poolvattnets kvalitet. Våra cirkulationspumpar är saltvattentåliga, energieffektiva och tystgående. Med en varvtalsstyrd cirkulationspump sparar ni energi och filtreringen blir optimal.

Poolens mekaniska rening sker genom sandfiltret. Vi rekommenderar filtermediet Crystal Clear till sandfiltret. Crystal Clear består av fina glaskristaller. Till skillnad från sand är glasmediet inte mottagligt för bakterier och kräver dessutom mindre backspolning. Vattenförbrukningen kan reduceras med upp till hela 75%.

Reningssystem för kristallklart poolvatten

Kombinera ditt reningssystem med vår UV-renare som på ett effektivt och miljövänligt sätt renar ditt poolvatten.