Tips inför montering av poolliner

För att underlätta monteringen av linern i poolen har vi sammanfattat några viktiga tips och förklaringar. Läs innan monteringen påbörjas:

 • Poolliners tillverkas alltid lite mindre än poolens mått. Det är för att undvika skrynklor veck på linern. Det innebär att exempelvis höjden från bottensömmen till toppräcket är ca 4% kortare än den faktiska höjden. Samma princip gäller även för botten av linern.
 • Linern får aldrig monteras vid utetemperaturer under 20 °, eftersom den då inte är tillräckligt töjbar och kan skadas under monteringen.
 • Ett tips före montering är att  veckla ut linern en dag före den planerade monteringen. Det är för att släta ut veck som kommer av att linern varit vikt under transport och förvaring. Vi rekommenderar också att lägga linern i solljus ca 1 timme före montering. Linern blir då mjuk och expanderbar vilket underlättar monteringen.
 • Det är vanligt, oavsett poolform, att den sista och avslutande delen av linern som ska fästas kan vara svår att montera på grund av att avståndet till väggen är för långt. Om detta händer måste en del av linern som redan är fäst töjas något för att ge mer rum åt den avslutande biten så att även den när stålväggen och kan hängas in. Det gör du genom att till höger och vänster (ca 2 meter i vardera riktning) om den avslutande biten avlägsna de lister som redan finns monterade. Dra sedan försiktigt i svetskanten på den lösgjorda linern för att töja dess längd. Då detta är gjort fästs återigen linern med listen. Den sista biten av linern bör nu gå att fästa.
 • Vid linermontering i en åttaformig pool bör man alltid börja upphängningen i mitten av poolen. Börja från stålbalkarna och arbeta dig sedan långsamt utåt. Om det är problem att få linern att räcka till på ena sidan måste den delen av linern som redan är fäst töjas något. Det är också viktigt att se till att linern fördelas jämnt på botten av poolen.
 • Vid monteringen av liner i en stålväggspool kan det hända att stålväggen deformeras något. Detta har ingen effekt på poolen och är helt normalt. Senast under vattenfyllningen av poolen ska stålväggen ha pressats tillbaka till den ursprungliga formen.
 • När linern sitter på plats fylls poolen med ca 2-3 cm vatten . Gå sedan över hela poolen och släta ut alla skrynklor och veck på linern, speciellt på poolbotten.  Under vissa omständigheter är det att rekommendera att använda varmt vatten, eftersom linern då är mer töjbar. När du är nöjd fortsätter du att fylla vatten i poolen och rätar ut ev veck på väggarna vartefter.
 • Liners är känsliga för vassa föremål, klor och värme.
  – Undvik att ha vassa föremål i din pool som kan skära sönder linern och se till att alltid ha en mjuk bottenskyddsmatta, skyddsfilt eller liknande material under linern.
  – Koncentrerat klor bleker linern och ska därför blandas i en hink med vatten innan det tillsätts. Använder du tabletter ska de placeras i bräddavloppet eller i en doseringsflottör.
  – De vanligaste poolliner tål 28 graders värme, annars töjs linern ut och blir lätt skrynklig och med tiden även mer skör. Det finns liner som tål högre värme.
  Om du sköter din liner väl så kommer du ha en poolliner som håller många år framöver.
 • Bada och njut av din pool!